mei

28

0
0

Control en Vertrouwen, gaat dat samen?

Posted by Hans Kerchman  |  Control

Je bent 100% in control, maar ben je dan ook succesvol?

Het klinkt best stoer om te kunnen zeggen dat je organisatie helemaal in control is. Als dat al zou kunnen…..Bankiers, klanten, leveranciers, aandeelhouders horen het graag. Het geeft een stuk zekerheid, het veronderstelt dat je zorgvuldig met de middelen omspringt, en er geen geld weglekt.

Succesvol zijn is niet hetzelfde als in control zijn. Afhankelijk van de markt waarin je werkt betekent succes dat je het goed doet in de markt, je klanten of burgers tevreden zijn, enzovoorts. Succesvol zijn kan alleen als je innoveert en onderneemt. Ook in de publieke sector.

Ondernemen, innovatie en creativiteit gaan hand in hand. Maar creativiteit aan de ene kant en allerlei voorschriften, protocollen en beperkende beheersmaatregelen aan de andere kant zijn geen vrienden van elkaar.
Die creativiteit bereik je juist door “out of the box” te denken, in een omgeving waarin je je thuis voelt, zelfvertrouwen hebt, vertrouwd wordt, en je juist niet wordt belemmerd door allerlei regels. Je kunt het dus ook omdraaien: als er in je organisatie niet geïnnoveerd en ondernomen wordt ben je niet in control!

Een dilemma dus, hoe zit het dan met die control, hoe voorkom je dat die belemmerend werkt?

Het antwoord is eenvoudig. Zorg ervoor dat iedereen weet wat de basishygiëne van je organisatie is, en zorg ervoor dat je met elkaar je basishygiëne op orde hebt. Dat zijn zaken waar geen discussie over kan zijn. Denk aan een up-to-date administratie en verslaglegging, vastlegging van verplichtingen, tijdige facturering, een goede betalingsorganisatie, debiteurenbewaking etc.
Als je dat voor elkaar hebt ben je een heel eind. Vervolgens kun je met elkaar een aantal principes afspreken waarin je met elkaar samenwerkt. Dat gaat ook over het samenwerken zelf, blijf in verbinding met elkaar!

Het is makkelijk gezegd allemaal, er is geen kookboek voor een succesvolle organisatie. Voor mij staat vast dat vertrouwen, verbinding en de dialoog essentiële onderdelen van zowel succesvol en in control zijn. In mijn blogs ga ik dit verder toelichten, en hoop op veel reacties!

mei

12

0
0

Basis op orde? Durf dan te vertrouwen

Posted by Hans Kerchman  |  Control

Iedere organisatie kent een optimale balans tussen controle en vertrouwen. Wat moet je echt met elkaar echt geregeld hebben? En waar kun je de teugels laten vieren, en kun je erop vertrouwen dat mensen zelf goed weten hoe ze het beste kunnen werken? Wat is dan precies die optimale balans? Dat is voor een vliegtuigbouwer heel anders dan voor een reclamebureau. En hoe bepaal je die balans? En hoe werk je daar naar toe?

Voor mij is dat de rode draad voor de inrichting van de bedrijfsvoering. Met mijn accountantsverleden weet ik dat je je administratieve en organisatorische basis op orde moet hebben. Maar ik weet ook dat mensen succesvoller, creatiever en gelukkiger zijn als zij vertrouwen krijgen en voelen, en niet gehinderd worden door een onnodige overvloed van dure beheersmaatregelen. Daar werk ik aan, vanuit de overtuiging dat organisaties (en dus mensen) succesvoller als zij die balans gevonden hebben.

Zorg er dus eerst voor dat je als organisatie je administratieve basishygiëne op orde hebt. De verslaggeving is tijdig en klopt, elementaire functiescheidingen zijn aangebracht etc. De organisatie kent een compacte, werkende set aan checks and balances. Zaken die als vanzelfsprekend nodig zijn om de organisatie te laten draaien en waarover je dus geen discussie hoeft te voeren.

En dan….weet iedereen welke koers je als organisatie met elkaar vaart, en met welke intenties? Is er ook ruimte voor ideeën over een andere koers? Ja? Als daaraan voldaan is, spreek dan met elkaar de belangrijkste principes af over de manier waarop je met elkaar samenwerkt . Let wel, principes, geen regeltjes.

Dat vraagt nogal wat, loslaten!geen regeltjes! Dat doe je niet zomaar, dat doe je als leidinggevende door met je medewerkers te onderzoeken en te bespreken wat je kunt overlaten aan het zelforganiserend vermogen van de organisatie. Als medewerkers zich vertrouwd voelen en niet gebonden zijn aan fijnmazige regeltjes stimuleert dat hun creativiteit en ondernemerschap. Met als resultaat dat deze “trust” organisaties succesvoller zijn, de medewerkers meer gemotiveerder dan in organisaties waar alles in de puntjes geregeld is.

In mijn werk in de (financiële) bedrijfsvoering zoek ik steeds naar de balans tussen control en vertrouwen. Dat doe ik in rollen als interimmanager, controller, projectleider, programmamanager, of risicomanager. Ik zorg ervoor en draag eraan bij dat de basishygiëne op orde komt en blijft. Tegelijkertijd ga ik na of er juist niet onnodige en ook dure beheersmaatregelen zijn. Vanuit de overtuiging dat een overdaad aan regels en beheersmaatregelen creativiteit, plezier en ondernemerschap in de weg staan.

Ik stimuleer graag de dialoog waarbij niet binair naar de cijfers wordt gekeken, maar ook elkaars onderliggende intenties en interpretaties worden verkend. Want het gaat niet om de cijfers, die mogen niet ter discussie staan, maar om de betekenis die we eraan geven.

apr

15

0
0

Vakmanschap, verbinding en vertrouwen

Posted by Hans Kerchman  |  Control

Hoe belangrijk die drie kernwaarden zijn heb ik pas aan den lijve ondervonden.

Een aanhoudende spierpijn in mijn kuiten na een normale hardlooptraining vond ik niet zo bijzonder. Gevalletje van overbelasting? Maar veel minder werd het niet. Na een week merkte ik ineens dat ik een echt stramme man was geworden. Een fiets bestijgen werd een hachelijke onderneming. De dage daarna ging het verder bergafwaarts. Autorijden naar mijn werk ging nog wel, maar daar de trap op naar de eerste verdieping werd te veel gevraagd.

Gek toch eigenlijk dat je maar in de ontkenningsmodus blijft zitten en doorbuffelt uit een soort plichtsbesef.
Pas na de tweede werkdag drong het tot me door. Als dit zo door zou gaan zou ik in een paar dagen tijd in een rolstoel zitten! Ik was toch wel zo verstandig geweest om maar eens een afspraak bij de huisarts te maken.

De avond voor mijn bezoek aan de huisarts sloeg de paniek bij me toe. Ik kon alleen nog met flink wat moeite de trap op naar de slaapkamer. Ik was de controle over mijn lichaam snel kwijt geraakt, een compleet nieuwe ervaring. Angst. Voor mezelf stelde ik al fatale diagnoses als…, slechte nacht… ook door wat ik mij voorstelde: wat kan ik van een huisarts verwachten die tien minuten tijd voor je heeft? Ik was bang in een circuit van doorverwijzingen terecht te komen, te beginnen met een doorverwijzing naar de fysio, waar je dan mogelijk ook dagen op moet wachten voordat je er terecht kunt.

Het liep gelukkig anders.
Bij de praktijk trof ik een huisarts die ik nog niet eerder ontmoet had. Mijn paniek kwam duidelijk bij haar over. In een hoog tempo deed ze veel testjes met me en hebben we vragen doorgenomen. Het resultaat was een puzzel die nog niet helemaal in elkaar viel. Want, wat hebben tintelingen in de arm en stijve kuitspieren met elkaar te maken?
Een uur later had mijn huisarts mijn casus met de neuroloog besproken. Zij kon de puzzel direct oplossen en stelde me gerust. Het was vrijwel zeker een milde vorm van het zeldzame syndroom van Guillain-Barré. Klinkt eng, maar het is niet levensbedreigend en volledig herstel is waarschijnlijk. Eind van diezelfde middag lag ik in het ziekenhuis aan het infuus, de kuur die de achteruitgang moet stoppen was direct gestart.

De angst en de paniek maakten snel plaats voor opluchting en acceptatie en je overgeven aan het proces, waarvan de duur onbekend is, maar de uitkomst zeker positief zal zijn.

Maar wat ben ik ongelooflijk blij met het vakmanschap, de kordaatheid en de manier van communiceren van mijn huisarts! Het is niet iedere huisarts gegeven zo snel tot de kern door te dringen, te erkennen dat je het ook even niet precies weet en te vertrouwen op de deskundigheid van een ander. Hoe vaak hoor je niet dat het maanden duurt voordat bij iemand de juiste diagnose wordt gesteld?

Als je dit nu allemaal projecteert op je dagelijkse werk en leven realiseer je je weer waar het allemaal om draait:

goed vakmanschap. Dat gaat verder dan de vakinhoudelijke kennis, het gaat ook om een professionele manier operationaliseren van die kennis, je kennis combineren en die kennis op een begrijpelijke manier overdragen;
verbinding. De dialoog. Goed luisteren. Vraag bij de ander door naar de intentie. Niet te snel je oordeel vellen, je oordeel durven uitstellen;
vertrouwen in wat je zelf wel of niet kunt, het vertrouwen in anderen.

Eigenlijk niets nieuws onder de zon, maar in ons dagelijks jachtige en vaak oppervlakkige leven vergeten we dit nogal eens!

Back to Top