Samenvatting

Hans combineert zijn kennis van de inrichting van de bestuurlijke informatievoorziening met zijn verbindende aanpak. Als manager geeft hij medewerkers binnen de grenzen van gerechtvaardigd (en toetsbaar) vertrouwen “regelruimte” om succesvol te zijn. Op die manier is er balans tussen “in control” zijn, en is er ook ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Hans is zowel senior adviseur, controller als interim manager. De focus ligt hierbij op interne beheersing, bijvoorbeeld bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Dat deed Hans bij beursgenoteerde ondernemingen en de laatste jaren opnieuw bij gemeenten (Utrecht, Helmond) en andere organisaties als in de (semi)publieke sector. Hierbij komen zijn gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en zijn ervaringen met verandermanagement goed van pas. Hans is betrouwbaar, en wordt gewaardeerd om zijn pragmatische instelling waardoor hij schijnbaar ingewikkelde zaken eenvoudig handen en voeten geeft. Sinds februari 2015 werkt Hans als Zelfstandig Professional vanuit zijn bedrijf HakaControl.

Samenvatting én ervaringsoverzicht

Mijn toegevoegde waarde

Klanten waarderen mij omdat ik als “mensgeworden accountant” de balans weet te vinden tussen wat je minimaal moet doen om in control te zijn, en wat daarnaast ook echt nodig is om succesvol te zijn: ondernemerschap, integriteit, creativiteit en zelfsturing. Verbinding, vertrouwen en de dialoog zijn daarbij de sleutelwoorden.

Mijn werkterrein de afgelopen 10 jaar:

3

Gemeenten

4

Woningcorporaties

4

ZBO's

1

Onderwijsinstellingen

3

Beursgenoteerde bedrijven

1

Landbouwcoöperaties

Functies/Rollen

Specialiteiten

Directeur/manager
Projectleider
Kwartiermaker bedrijfsvoering
Adviseur risicomanagement
Auditor/reviewer
Consultant/adviseur algemeen
Business controller

Zero based budgetting
Decentralisatie 3D’s
Risicomanagement
Audits hard & soft controls
Elimineren overbodige beheersmaatregelen
Vertrouwensscan

Back to Top